/ Golvslipning och produkter /

Golvolja, Parkettolja, Underhållsolja.

Oljade parkettgolv blir mer och mer vanligt, lätt att hålla rent, vattenavvisand och sköna att gå på. Ett mättat oljat parkettgolv är väldigt vackert och levande men de krävs mycket underhåll för att bevara den känslan, underhållet beror helt på slitaget.

olja

Från vänster Carl´s 90 BonaTimberex Gold

Dessa är bara 2 ex. på oljor, enligt min åsikt dom bättre marknaden har att erbjuda.
När golvslipningen är klar apliceras grundoljan ett flertal gånger till den fulla mättnaden är uppnåd. En efteroplering kan vara nödvändig.

Underhåll av dina Oljade parkettgolv

För att bibehålla den vackra känslan ett oljat trägolv kan erbjuda är det viktitgt att underhålla parkettgolvet regelbundet.
här kommer 2 ex. på underhållsprodukter lämpliga för de två nämnda grundoljornaFrån vänster Carl´s 25 Bona, Timberex gold muosse.