/ Allmänt /

Dammfri golvslipning i stockholm

slipning av parkett
Alltför få tar hälsoriskerna med slipdamm på allvar. Trädamm från golvslipning hälsoskadligt och kan orsaka överkänslighet, irriterade luftvägar, allergier och till och med cancer. Damm utgör också en stor brandrisk inom branschen. Även Europaparlamentet bekräftar att arbetstagare som utsatts för trädamm löper en stor potentiell hälsorisk. Det svenska företaget BonaKemi AB, som tillverkar produkter för att lägga, underhålla och renovera trägolv, manar till medvetenhet om riskerna i samband med golvslipning. Bonas nya system för, Dust Care Systems, har utvecklats för att uppfylla höga hälso- och miljökrav.

Enligt Europaparlamentets yttrande till Europarådet har cancerrisken hos trädamm av ek och bok bekräftats i epidemiologiska undersökningar. Att trädamm från andra hårda träslag kan orsaka cancer hos människor är också mycket sannolikt. I överensstämmelse med Europaparlamentet uppmärksammar det svenska Arbetsmiljöverket att trädamm och stickor från nya exotiska träslag kan ge allergiproblem och orsaka reaktioner på huden och till och med astma. Därför rekommenderas personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd och handskar, förstärkt ventilation och utsug speciellt vid bearbetning av bland annat Röd ceder och Santos palisander. Ett flertal andra exotiska träslag, som t ex Merbau och Sapele, är också kända för att kunna ge allergiproblem. 

I alltfler länder uppmanar arbetsmiljöverket att arbetsgivare ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa som orsakas av trädamm. Utöver byggbranschen behöver också hemmafixaren information. Om hemmafixaren själv köper in virket och låter en yrkesman lägga golvet har han i strikt juridiskt mening också ett arbetsmiljöansvar och bör känna till riskerna.

Som ett led i att förbättra arbetsförhållandena för golvsliparna men även för golvägarna har Bona utvecklat ett system för
dammfri golvslipning som ska underlätta sliparbetet och minska hälsoriskerna. Bonas Dust Care System suger upp dammpartiklarna. De normala gränsvärdena för trädamm är 2 milligram per m3. En studie gjord nyligen av Universitetssjukhuset i Örebro, visade att golvslipning med Bonas DCS endast släper ut 5% av det tillåtna gränsvärdet. Därigenom minskas inte bara hälsoriskerna för golvsliparen utan resultatet blir väsentligt bättre. Det blir dammfritt inför slutbehandlingen men framför allt minimeras städningen på hårt tidspressade arbetsplatser. Anläggningar för ventilations- och luftkonditionering sprider heller inte vidare skadligt trädamm. Dammet sugs upp samtidigt med slipningen och arbetspasset blir renare.

”Vårt mål är att driva utvecklingen av nya produkter som så lite som möjligt bidrar till miljö- och hälsoproblem”, säger Bonas VD Kerstin Lindell. Redan idag utsätts yrkesgruppen golvslipare av en mängd hälsorisker. Vi är måna om att förbättra deras arbetsmiljö samtidigt som det ska vara lätt, enkelt och kostnadseffektivt med vår nya sliputrustning
.