/ Allmänt /

Stavparkett - Val av sortering fiskbensparkett

I detta inlägg tänkt jag gå igenom dom 3 viktigaste delarna när det gäller läggning av stavparkett, fiskbensparkett.
 
1. Sortering av massiva trägolv
 
2. Fukt och form
 
3. Installationsval
_______________
1.Massiva trägolv har flera olika sorteringar, ofta ändras ordningen för att förvirra, ex sälja rustic/splintved som natursortering. Den officiella graderingen lyder följande
 
SELECT - väldigt liten variation ( Vanligast i Finland ) 
 
 
NATUR - Variation i ådring ( 90% av Sveriges marknad ex fiskbensparkett )
 
 
RUSTIK - kvistig ( Vanlig i Norge )
 
 
YTVED / SPLINTVED vita inslag i ådringen ( används oftas i klickbrädor)
 
 
ROBUST - Stora kvistar, sprickor ( NORGE FAVORIT )
 
 
_______________
2. Val av leverantör. Massiva trägolv är väldigt känsliga för fukt, väldigt viktigt att kontrollera att golvet håller rätt fuktkvot och att vinklar är 90 grader. Mitt tips för val av massiv kortstav, "Woodfloors Massiva Trägolv" (proverna ovan är tagna från deras sortiment. 
 
Annars kan det lätt sluta såhär 
 
 
 
______________________
3. Det finns numera 3 tekninker som dominerar marknade för installation av massiva trägolv, skruv, spik och lim
Längre plank förborras för att sedan skruvas ned i undergovlet, dessa kan även hellimmas.
Kortstav spikas eller limmas mot undergolvet. Vilket skall man då välja? Enligt mig är det säkra valet Lim, golvet spricker inte upp lika fort som ett spikat golv, golvet blir mer isolerande mot grannar och dämpar även stegljud.
 
/ Allmänt /

GBR - 5 fördelar med att anlita Auktoriserat Golvföretag

1. Lägre kostnad

 

Felfri entreprenad leder till lägre totalkostnad

Auktoriserade golvföretag strävar efter att göra allting rätt från början och få en felfri installation och felfri entreprenad. Det handlar om att skapa rätt funktion, med rätt material och rätt installation då blir det en lägre installationskostnad och en lägre brukskostnad. För golvinstallationer gäller 8/92 regeln, det vill säga 8 % av golvets totalkostnad är själva installationen och 92 % är kostnader för resten av golvets livscykel, kostnader för skötsel och underhåll.

2. Bättre för miljön

Aktivt miljöarbete

Att anlita auktoriserade golvföretag är att aktivt bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Alla auktoriserade golvföretag arbetar efter en miljöplan med en dokumentation som följer principerna för ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Det finns i miljöpolicyn formulerade miljömål, åtgärdsprogram och en miljömanual som beskriver företagets miljöarbete. Auktoriserade företag kan kretsloppsmärka golv och är anslutet till ett system för golvåtervinning. Allt fler beställare är rädda för risker, fuktfrågor, golv som gör folk sjuka, sämre produkter, höga emissioner som försämrar inomhusklimatet.  Genom att anlita ett Auktoriserat Golvföretag vet beställarna att det går att lita på golventreprenören och att de därmed kan vara lugna.

3. Enklare för beställare

Skriv in krav på auktorisation i upphandlingsunderlaget

Det kan vara svårt att välja rätt golvinstallatör. Klarar företaget alla kvalitets- och miljökrav? Är det ett seriöst företag? Kan företaget leverera det som lovas? Genom att välja en auktoriserad golvläggare kan du som beställare svara ja på ovanstående frågor. Enklaste sättet för beställarna att handla upp golventreprenader är att i upphandlingsunderlaget skriva in: "I denna upphandling ska golvinstallationen utföras av ett auktoriserat golvföretag eller av ett företag som på ett dokumenterat sätt kan redovisa likvärdig kompetens, med ett likvärdigt kvalitets och miljösystem."

4. Större trygghet

Trygghet för beställarna att det fungerar

Ordning och reda på golventreprenaden. Alla auktoriserade företag har kapacitet att klara uppdragen, leverera tjänster och hålla tidplaner. Auktorisationen innebär en garanti för beställarna att golvföretaget arbetar professionellt inom kvalitetsområdet. Auktoriserade företag revideras av en oberoende revisor. Bästa sättet att visa kompetens är därför att vara ett Auktoriserat Golvföretag. Hela kedjan håller: Företaget förstår vad kunden önskar - väljer golv på rätt sätt - genomför  installationen och svarar för kvaliteten.

5. Högre kompetens

Bättre utbildad personal

Kvalitet är att uppfylla kundens förväntningar. I alla auktoriserade golvföretag finns en dokumenterad läggningsteknisk kompetens och företaget arbetar efter en dokumenterad kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan. De auktoriserade företagen har bättre utbildad personal och medarbetarna har genomgått en för auktorisationen obligatorisk utbildning. Auktoriserade företag fortbildar kontinuerligt medarbetarna så att de är uppdaterade och följer utvecklingen av material och teknik.